Sudokulösning

Lösningen till Sudoku som publicerades i Fjällnytt nr 24, 1 sept: