PRISER

PRISER

Annonser inne i bladet exklusive moms:

Svartvita annonser per spaltmillimeter 7:00 kr
Färgannonser per spaltmillimeter 8:00 kr

Pris inne i bladet exklusive moms

Helsida färg  4700 kr      –      Helsida svartvit 4400 kr
Halvsida färg 2640         –      Halvsida svartvit 2310 kr
1/4 sida färg  1360          –      1/4 sida svartvit 1190 kr

Priser första sidan exklusive moms

Bokning av första sidan Helsida färg  6000 kr                                                                                                         Bokning av första sidan Helsida svartvit  5700 kr

Bokning av första sidan Halvsida färg 3300 kr                                                                                                     Bokning av första sidan Halvsida svartvit 3000 kr

Vid återkommande annonsering ges rabatter, ring för mer info

Bildformat

Formatet ska vara:

Helsida (inne) 154 x 224
Helsida (fram) 154 x 180

Halvsida (inne) 154 x 110
Halvsida (fram) 154 x 90

1/4 sida 100 x 85 alt 154 x 56

Spaltbredderna är:

1 spalt   46 mm
2 spalt 100 mm
3 spalt 154 mm

Maxhöjd 224 mm

Privatannonser
Köpes/säljes etc pris 50 kr upp till 25 ord
70 kr 26-50 ord, 100 kr 51-75 ord etc
(privatannonserna får ej vara av kommersiell art)
Tackannonser 70 kr upp till 25 ord
100 kr 26-50 ord, 150 kr 51-75 ord etc
Sorgtack gäller ord spaltmm pris minus 10% rabatt


Annonser som producerats för och av Mitthärjebladet/Fjällnytt 
får inte utan vårt medgivande användas på facebook, sociala medier, tidningar etc. 
Alla annonser, texter och bilder på Mitthärjebladet/Fjällnytt skyddas av lagen om upphovsrätt. 
Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Annonser godkända av kund kan ej reklameras senare.
Annonsören själv ansvarar för rätten att använda insända bilder.

Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden och endast för införandet i den egna tidningen. Reklamation inom 7 dagar.

 
Alla texter och bilder på Fjällnytt/Mitthärjebladets hemsida, samt annonser producerade av ossskyddas av lagen om upphovsrätt. Eftertryck, publicering på sociala medier eller egna hemsidor, eller annan kopiering är förbjuden.
*Tillåtet att göra delning av bladet från vår hemsida och Facebook.