PRISER

Klicka för att se fler annonsformat och priser!

 

Färgannonser inne i bladet exklusive moms:

Annonser per spaltmillimeter 9:00 kr

Pris inne i bladet exklusive moms
Helsida:  5000 kr
Halvsida: 2860 kr
1/3: 1980 kr
1/4: 1530 kr
1/6: 990 kr
För fler storlekar och priser, klicka på bilden ovan.

Priser första sidan exklusive moms

Helsida  6500 kr
Halvsida 3500 kr

Vid återkommande annonsering ges rabatter, ring för mer info

Spaltbredder:

1 spalt   46 mm
2 spalt 100 mm
3 spalt 154 mm

Maxhöjd 224 mm

Privatannonser
Köpes/säljes etc: pris 70 kr upp till 25 ord, 100 kr 26-50 ord, 130 kr 51-75 ord etc
(privatannonserna får ej vara av kommersiell art)
Tackannonser: 70 kr upp till 25 ord, 100 kr 26-50 ord, 150 kr 51-75 ord etc
Dödsannonser och sorgtack: Ordinarie spalt-mm pris minus 10% rabatt


Annonser som producerats för och av Fjällnytt 
får inte utan vårt medgivande användas på facebook, sociala medier, tidningar etc. 
Alla annonser, texter och bilder på Fjällnytt skyddas av lagen om upphovsrätt. 
Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Annonser godkända av kund kan ej reklameras senare.
Annonsören själv ansvarar för rätten att använda insända bilder.

Tidningens ansvar för fel i annons är begränsat till högst annonskostnaden och endast för införandet i den egna tidningen. Reklamation inom 7 dagar.

 
Alla texter och bilder på Fjällnytt/Mitthärjebladets hemsida, samt annonser producerade av ossskyddas av lagen om upphovsrätt. Eftertryck, publicering på sociala medier eller egna hemsidor, eller annan kopiering är förbjuden.
 
*Tillåtet att göra delning av bladet från vår hemsida och Facebook.